Dokumenty

Sprawozdanie Finansowe i Merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” z działalności za 2017 rok znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia

Protokół z wyboru ofert zapytania ofertowego z dnia 17.09.2012