O nas

Stowarzyszenie powstało w 2000 roku z inicjatywy rodziców. Siedzibą jest gmina Komorniki, swym działaniem obejmuje również sąsiednie gminy: Dopiewo, Buk, Mosina, Luboń, Puszczykowo, Stęszew.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Bogdan Maćkowiak.

Cele statusowe Stowarzyszenia realizowane są poprzez działania w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania  szans tych rodzin i osób
  • działalności charytatywnej
  • ochrony o promocji zdrowia
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • organizowania  wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społeczeństwem
  • promocji i organizacji wolontariatu