Dokumenty

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością informacje:

Klauzula informacyjna – rekrutacja pracownika:

Klauzula informacyjna ogólna:

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” za rok 2019:

dokument 1

dokument 2

dokument 3

dokument 4

dokument 5

dokument 6

dokument 7

Sprawozdanie Finansowe i Merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” z działalności za 2017 rok znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia

Protokół z wyboru ofert zapytania ofertowego z dnia 17.09.2012