Gabinet rehabilitacji

  

W Warsztacie Terapii Zajęciowej „PROMYK” prowadzone są zajęcia z zakresu usprawnienia ruchowego. W prowadzonych zajęciach indywidualnych biorą udział uczestnicy ze stwierdzonym schorzeniem narządu ruchu, którzy dysponują stosownym zaświadczeniem i wskazaniem od lekarza rodzinnego bądź specjalisty. Są to osoby z takimi dysfunkcjami jak: niedowład spastyczny czterokończynowy, niedowład połowiczny, wady postawy, przykurcze mięśniowe. Z osobami tymi prowadzone są ćwiczenia: bierne, wspomagające, gimnastyka korekcyjna, ćw. oddechowe i rozluźniające, ćw. wzmacniające osłabione i przykurczone partie mięśniowe, ćw. korygujące zaburzenia statyki ciała i inne.

Gabinet wyposażony jest w UGUL, sprzęt rehabilitacyjny (bieżnia, rowery stacjonarne, orbitrek, wioślarz). W łagodzeniu skutków fizycznej dysfunkcji porażonych części narządów ruchu pomagają: CERAGEM (łóżko masujące), fotel masujący, aguavibron. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia na basenie.

Uczestnicy biorą również udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych i wyjazdach na zawody sportowe.