Pracownia Technik Różnych

Pracownia Technik Różnych pozwala na rozwijanie wyobraźni i umiejętności na wielu płaszczyznach takich jak: stolarstwo, krawiectwo, rzeźbiarstwo i wiele innych technik plastycznych.
Celem zajęć w pracowni Technik Różnych jest utrwalenie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obsługi urządzeń stolarskich i maszyny do szycia. Nauka prawidłowego posługiwania się narzędziami, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, montaż gotowych elementów różnymi metodami, dbanie i kreatywne wykorzystanie dostępnych materiałów z uwzględnieniem ekonomicznej ich eksploatacji. Wykonywanie drobnych drewnianych prac, szycie i wyszywanie maskotek i innych ozdób z różnych materiałów.
Zajęcia w Pracowni Technik Różnych dzięki swojej różnorodności pozwalają na rozwój i nabycie nowych umiejętności. Mottem pracowni jest: „Granicą naszych możliwości jest nasza wyobraźnia”.