Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 09 kwietnia 2018r. w CRK w Konarzewie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia „PROMYK”.

  walne_2018_003 walne_2018_007 walne_2018_012 walne_2018_015

  • Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Stowarzyszenia udzielając absolutorium Zarządowi. 
  • Walne Zebranie przyjęło i zatwierdziło bilans Stowarzyszenia, rachunek zysku i strat za 2017 rok. 
  • Walne Zebranie zatwierdziło plan pracy Stowarzyszenia na 2018 rok. 
  • Walne Zebranie przyjęło uchwałę, aby dodatni wynik finansowy przyjąć na cele statutowe Stowarzyszenia na 2018 roku. 

Prezes Stowarzyszenia
Bogdan Maćkowiak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.