XII Gala Wolontariatu

27 osób zostało wyróżnionych podczas XII Gali Wolontariatu, która 15 września odbyła się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. – Świat potrzebuje takich ludzi jak Wy – podkreślał podczas uroczystości starosta poznański Jan Grabkowski.

– Jaką wartością są wolontariusze? Gdybym powiedział, że dodaną, to byłby to truizm. To wartość sama w sobie. Jesteśmy silni jako powiat, bo mamy tak wspaniałych ludzi wokół nas. Dzisiaj nagradzamy najlepszych z najlepszych, ale osób niosących pomoc innym, poświęcających swój czas i swoje serce potrzebującym jest u nas znacznie więcej. Jak ważni to ludzie najlepiej świadczy fakt, że na dzisiejszej Gali obecny jest cały zarząd Powiatu w Poznaniu – zapewnił starosta.

– To dzień, w którym chcemy Wam podziękować za to, że Wam się chce działać. Ta Gala to symbol naszej wdzięczności. I bardzo się cieszę, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią ponownie możemy się spotkać – dodała Małgorzata Halber, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu. W gronie 27 nagrodzonych osób znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk. Jedną z najmłodszych laureatek była Wiktoria Sikora ze Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego w Mosinie.

– Cieszę się, że doceniono to, co robię. Czy wolontariat jest popularny wśród młodzieży? Odnoszę wrażenie, że tak, zwłaszcza w szkołach. Moi rówieśnicy zapraszają się nawzajem do różnych organizacji, by w ten sposób pomagać innym – powiedziała wolontariuszka, która tak jak i inni nagrodzeni, otrzymała statuetkę wykonaną przez Katarzynę Malinowską z Kicina. Dla wszystkich gości wystąpili także aktorzy z Teatru Muzycznego w Poznaniu, Joanna Rybka-Sołtysiak, Agnieszka Wawrzyniak i Włodzimierz Kalemba, którym akompaniował Radosław Mateja. Artyści zaprezentowali piosenki ze znanych musicali, które wszystkim przypadły do gustu.

Alina Płotkowiak (Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk w Komornikach)
Aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia. Zawsze można liczyć na jej wsparcie i pomoc.

Lista osób wyróżnionych podczas Gali Wolontariatu

Jarosław Wojciechowski (Stowarzyszenie Szacunek dla Seniora w Żernikach)
Wyróżnia się wielkim zaangażowaniem i energią. Pomaga innym, działając nie tylko w Stowarzyszeniu, ale także na szczeblu sołeckim, w parafii Tulce oraz wszędzie tam, gdzie są osoby potrzebujące wsparcia.

Jarosław Krupa (Ludowy Zespół Sportowy Spójnia Strykowo)
Od 25 lat działa w klubie ze Strykowa, integrując lokalne środowisko. Obecnie pełni funkcję sekretarza klubu. Za jego zaangażowanie mieszkańcy wybrali go radnym Gminy Stęszew. Zawsze można liczyć na jego pomoc.

Aleksandra Rakowska (Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Poznaniu)
Od blisko 30 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem przy realizacji rozmaitych projektów charytatywnych. Ma otwarte serce na potrzeby dzieci osieroconych i niepełnosprawnych. Systematyczna i ofiarna, a przy tym bardzo skromna.

Leokadia Kowalczyk (Klub Promyk osób niewidomych i słabosłyszących w Luboniu)
Jest długoletnią członkinią Koła. Angażuje się we wszystkie jego działania, pomagając lokalnej społeczności. Podczas różnego rodzaju imprez zbiera środki finansowe na leczenie chorych dzieci.

Grzegorz Stachowicz (Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Luboń)
Od czterech lat jest kierownikiem zespołu z rocznika 2012, który bierze udział w rozgrywkach WZPN w Poznaniu. Od grudnia 2021 jest sekretarzem klubu, wykonując swoją pracę jako wolontariusz.

Adam Iwański (Kostrzyński Klub Sportowy)
Jest członkiem zarządu klubu i jednocześnie pełni funkcję sekretarza. Od wielu lat dobrowolnie i bezinteresownie poświęca swój czas na rzecz KKS 1922 Lechia Kostrzyn.

Krystyna Cudak (Koło Towarzystwa Pomocy Dzieciom w Stęszewie)
Obecnie jest emerytowaną nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, ale przez 40 lat pracy była sercem oddana swoim uczniom i ich rodzicom. Od wielu lat współpracuje jako wolontariuszka z Kołem TPD. Do czasu pandemii włączała się w organizację imprezy charytatywnej pod nazwą Święto Pyry. Będąc świetnym obserwatorem i mając bardzo dobry kontakt z rodzicami swoich wychowanków potrafiła wskazać rodziny, które należy otoczyć opieką.

Kinga Żmudzka (II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu) 
Jest uczennicą 4 klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego o profilu policyjnym. Należy do Szkolnego Koła Wolontariatu, w którym odgrywa kluczową rolę. Zawsze ma czas i niespożytą energię do pomagania innym. W tym roku pomagała w akcji „Szlachetna paczka” i koordynowała działania w klasach. Działa na rzecz WOŚP.

Bogdan Nowaczyk (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Pod Kasztanem Cerekwica)
W imieniu zmarłego laureata nagrodę odebrała żona Wiesława. Pan Bogdan był osobą, która bezinteresownie niosła pomoc innym. Ponad 15 lat był prezesem Stowarzyszenia. Zawsze można było na nim polegać, udzielał pomocy i wsparcia potrzebującym, mobilizował do wspólnego działania.

Maria i Jan Błaszczak (Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku)
Małżeństwo, które od 1988 roku pracuje społecznie na rzecz organizacji pozarządowych, działających w różnych obszarach życia społecznego. Lubią pomagać. Jest to dla nich wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu. Dzielenie się z innymi swoimi umiejętnościami, doświadczeniem i wiedzą daje im mnóstwo satysfakcji i zadowolenie. Organizatorzy wielu wycieczek, rajdów, konkursów i imprez o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Od ponad 10 lat współpracują z Lubońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Andrzej Horbik (Fundacja Scena Pobiedziska)
Od 45 lat kieruje Zespołem Pieśni i Tańca „Wiwaty”, który prezentował folklor naszego kraju w 30 krajach podczas 80 podróży artystycznych. Wychował wiele pokoleń dzieci i młodzieży wrażliwych na sztukę.

Janina Kędziora (Zakładowe Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nr 14 przy Zakładach Luvena S. A. w Luboniu)
Od wielu lat pełni funkcję skarbnika Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu. Od 7 lat współorganizuje imprezy i rajdy turystyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Popularyzuje także tradycje amatorskiego ruchu śpiewaczego. Należy do lubońskiego chóru BARD, z którym występuje w licznych konkursach, festiwalach i spotkaniach śpiewaczych.

Michał Lepczyk (Klub Sokoły Kostrzyn)
Od 12 lat sekretarz klubu z Kostrzyna. Organizuje zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. Pozyskuje środki na organizację turniejów.

Jadwiga Balcerek (Stowarzyszenie Kostro w Kostrzynie)
Wiceprezes Koła Kostro. Organizuje zajęcia fitness dla kobiet.

Zofia Derwich (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Roktar)
Jest wieloletnim wolontariuszem Stowarzyszenia. Uczestniczyła w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu w Tarnowie Podgórnym. Wykazuje się empatią, otwartością oraz umiejętnością współpracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

Renata Lepczyk (Uczniowski Klub Sportowy Olimp Kostrzyn)
Prezes klubu. Jako wolontariusz pozyskuje pieniądze na organizację zajęć sportowych dla dzieci, a także środki na sprzęt sportowy, z którego mogą korzystać dzieci uczęszczające na różnego rodzaju zajęcia.

Lidia Schmidt (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wspólna Droga w Luboniu)
Od wielu lat uczestniczy w życiu osób z niepełnosprawnością, bezbłędnie rozpoznaje i rozumie ich potrzeby. Zaangażowana w codzienną działalność Stowarzyszenia oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej, nie żałując własnego czasu, poświęcenia i wysiłku.

Dorota Tullin (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury-Wiórek)
Od lat aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia na zasadzie pro bono. Jest odpowiedzialna m.in. za plany i rozliczenia finansowe. Na działania te poświęca dużo swojego czasu, jest skrupulatna, obowiązkowa, zawsze gotowa do pomocy. Można liczyć na jej bezwarunkowe wsparcie.

Wiktoria Sikora (Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego w Mosinie)
Od 3 lat uczestniczy w wielu zadaniach Stowarzyszenia. Bierze udział w segregacji żywności, pieczywa, warzyw oraz szykuje paczki dla podopiecznych. Mimo młodego wieku wykazuje ogromne zaangażowanie i ogromne serce.

Alina Płotkowiak (Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk w Komornikach)
Aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia. Zawsze można liczyć na jej wsparcie i pomoc.

Dariusz Zieliński Wronka (Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu)
Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem w ramach wolontariatu pracowniczego z Firmy Blum. Jest osobą doskonale rozumiejącą osoby z niepełnosprawnościami. Co roku pomaga w organizacji imprez integracyjnych, m.in. Powiatowych Igrzysk dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje czas dla podopiecznych i zawsze można na niego liczyć.

Sylwia Czemko (Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej)
Od pierwszych dni wojny w Ukrainie organizuje zbiórki dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terenie gminy Kórnik. Nieprzeciętną pracowitością, zmysłem organizacyjnym i ofiarnością zaraża innych wolontariuszy.

Jacek Garstkiewicz (Stowarzyszenie Domu Dziecka w Kórniku)
Dobrowolnie i bez wynagrodzenia niesie pomoc innym, m.in. angażując się w pracę na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Bninie. Jest osobą, na którą zawsze można liczyć, szczególnie w trudnych chwilach.

Zuzanna Jasińska (Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową)
Od 4 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem. Swoją przyszłość wiąże z pedagogiką specjalną, aby dalej nieść pomoc innym.

Beata Rogowska (Stowarzyszenie Dla Ciebie Pobiedziska)
Jest wolontariuszką Stowarzyszenia. Stworzyła magazyn pomocy dla Ukrainy oraz wzięła na siebie organizację oddziału Banku Żywności.

Aleksandra Echaust (Stowarzyszenie Dla Ciebie Pobiedziska)
Jest wolontariuszką Stowarzyszenia. Stworzyła magazyn pomocy dla Ukrainy oraz wzięła na siebie również organizację oddziału Banku Żywności.

Artykuł zapożyczony ze strony Powiatu Poznańskiego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.